Research

FAIR coffins supports research and publications about the environment and the toll the funeral industry takes out on it. We would like to share the following research and publications with you.

Waarom houten uitvaartkisten niet milieuvriendelijk zijn. [Available in Dutch only. ‘Why coffins made of wood are not eco-friendly.’] EU Science HUB & Klimaatplein 2013 – Bomen verbranden voor het klimaat?   Onderzoek naar Nox uitstoot bij crematie van spaanplaat en natuur grafkist [Available in Dutch only. ‘Study that compares the emission of Nox when cremating a chipboard coffin and a natural coffin.’] SKKF 2016 – bij cremtie wordt bij een spaanplaat uitvaartkist gemiddeld 800 gram Nox uitgestoten en bij een natuurkist gemiddeld 70 gram Nox.   Terug naar de natuur : mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden [Available in Dutch only. ‘Back to nature: possible effects and legal aspects of natural burials and the scattering or burial of ashes in nature.’ WUR 2009 – Molenaar, J.G. de; Mennen, M.G.; Kistenkas, F.H.   Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken [Available in Dutch only. ‘Environmental impact of different funeral and cremation techniques.’] TNO 2011 & 2014 – in opdracht van Yarden is naast cremeren, begraven en ter beschikking stelling aan de wetenschap, het resomeren onderzocht.   Hout, de grote vervuiler; meer CO2 uitstoot dan wanneer je aardgas, aardolie of zelfs steenkool zou gebruiken. [Available in Dutch only. ‘Wood: increased emission of CO2 when compared to gas, oil or even coal.’] De Groene Rekenkamer 2015 – Minder CO2 uitstoot met aardgas dan met biomassa.  

EmailEmail