fbpx

FAIR coffins werkt samen met diverse partners

GreenLeave

De FAIR coffins met het GreenLeave approaved logo voldoen aan de duurzaamheidscriteria van GreenLeave. GreenLeave zet zich ervoor in om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken in de uitvaartbranche. Hierbij richt GreenLeave zich onder andere op tien onderdelen van een uitvaart waar nabestaanden keuzes in maken.
Deze onderdelen van de uitvaart zijn geïnventariseerd en in samenwerking met de stichting Natuur & Milieu zorgvuldig onderzocht op duurzaamheid. Alle uitvaartverzorgers die zijn aangesloten bij GreenLeave, hebben producten en diensten in hun portfolio die binnen de GreenLeave criteria vallen.

Stichting Driestroom         

FAIR coffins werkt met haar productie nauw samen met Stichting Driestroom. Driestroom is een ervaren bedrijf in de begeleiding van mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft op diverse locaties werk, leer projecten i.c.m. dagbesteding die worden begeleid door ervaren werkcoaches. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Ieder op eigen niveau en in eigen tempo. De cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling. Persoonlijke groei draagt bij aan alledaags geluk. En dat is waar zowel Driestroom als FAIR coffins zich iedere dag voor inzetten.

Social Enterprise NL

FAIR coffins is lid van Social Enterprise NL. Social Enterprise NL is aanjager van de beweging van sociaal ondernemers: ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd. Daarbij is het Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) en een goede balans tussen Sociale, Ecologische en Fnanciele doelen (People, Planet, Profit) van groot belang.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen  steun. Financieel én door de inzet van Rabobanks expertise en netwerk.

 

Trees for All

FAIR coffins is CO2 neutraal. De onvermijdelijke CO2 compenseren we door te investeren in nieuw groen middels Trees for all. Trees for All, voorheen Trees for Travel, is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keur. Bijdrages voor CO2 compensatie en het planten van bomen investeren ze in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu.

ION – Inclusief Ondernemers Netwerk

FAIR coffins is lid van ION, een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief ondernemen te stimuleren in de regio en actief in te zetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking. Dit doen ze onder andere door zich in te zetten als ambassadeur van het WerkBedrijf

EmailEmail