Keurmerken FAIR coffins

GreenLeave

De FAIR coffins met het GreenLeave approaved logo voldoen aan de duurzaamheidscriteria van GreenLeave. GreenLeave zet zich ervoor in om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken in de uitvaartbranche. Hierbij richt GreenLeave zich onder andere op tien onderdelen van een uitvaart waar nabestaanden keuzes in maken.
Deze onderdelen van de uitvaart zijn geïnventariseerd en in samenwerking met de stichting Natuur & Milieu zorgvuldig onderzocht op duurzaamheid. Alle uitvaartverzorgers die zijn aangesloten bij GreenLeave, hebben producten en diensten in hun portfolio die binnen de GreenLeave criteria vallen.

FSC & PEFC

FAIR coffins maakt uitsluitend gebruik van materialen die FSC en/of PEFC keur hebben. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

Landelijke Vereniging van Crematoria

De grafkisten van FAIR coffins zijn goedgekeurd voor crematie door de Landelijke Vereniging van Crematoria en opgenomen in haar goedgekeurde materialenlijst. De LVC is een zogenaamde ‘brancheorganisatie’, waarbij alle crematoria in Nederland zijn aangesloten. Tijdens bijeenkomsten van de leden worden onderwerpen aan de orde gesteld die voor de branche als geheel van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek. Lees meer….

Composteerbaar kunststof

In een uitvaartkist van FAIR coffins wordt zeer weinig kunststof gebruikt. Het gebruikte kunststof  (PLA) is echter volledig biologisch en afbreekbaar. De kunststoffen breken voor minstens 95 procent binnen 12 weken af. Deze kunststoffen mogen dus (samen met schillen of etensresten) in de biobak. Ze mogen ook bij restafval, en leveren dan nog energie op bij verbranding. Het kiemplant-logo is betrouwbaar: een onafhankelijke gecertificeerde partij voert de controle uit.

EmailEmail